Edit this page

VDX-API, MedComs videoknudepunkt, video-booking og video-API

Hvad er VDX?

Videoknudepunktet (VDX) er en fællesoffentlig og tværsektoriel videoinfrastruktur til sundhedsområdet, som stilles til rådighed for stat, regioner og kommuner (brugerkredsen). Læs mere her

Hvad er VDX-API

VDX-API er et RESTful API (Application Programming Interface), som er programmeret i Open-Source-sproget Go. VDX-API’et har til formål at udstille VDX-videoknudepunktets funktioner i et simpelt interface, som kan understøtte integration af video-funktionalitet i brugerkredsens egne systemer.

Et scenarie kunne være en læge, som gerne vil booke videomøder med sine patienter. Ved at integrere VDX-API’et i lægens system, vil lægen (og alle andre læger, som bruger samme system) kunne booke og afholde videomøder med borgere og andre sundhedsfaglige personer. Notifikation af mødet skal fortsat sendes til deltagerne via det integrerede systems egne besked-funktioner.

VDX-API understøtter OIO IDWS-Rest-protokollen, som er udviklet af Digitaliseringsstyrelsen. Det vil sige, at man igennem SAML kan autentificere brugerne ude i deres egen brugerdatabaser.

Hvad hvis vi ikke har mulighed for at integrere til VDX-API’et?

Hvis en organisation ikke har mulighed for at integrere eget system til VDX direkte, stiller MedCom to standardbrugerflader til rådighed. De kan benyttes af alle, som har adgang til VDX.

Den ene er en brugerflade til VDX-API, MedComs videoknudepunkt, video-booking og video-API - og den anden er en brugerflade til administration af faste møderum, brugere og grupper.

Disse vil kræve en manuel arbejdsgang med at booke møder og sende beskeder til deltagerne. Beskederne vil dog kunne udsendes via forskellige besked-skabeloner.

Hvem kan benytte systemet?

Ligesom VDX stilles VDX-API til rådighed for stat, regioner og kommuner (brugerkredsen)

Praktiserende læger og andre private sundhedsfaglige kan få adgang til systemet ved at indgå en aftale med deres region. Det samme gælder eksempelvis tolkebureauer.

Hvordan får man adgang?

Hvis man er en del af brugerkredsen, skal man rette henvendelse til MedComs Systemforvaltning på telefon 6543 2030 eller ved at sende en mail på: vdx@medcom.dk

Hvis man er uden for brugerkredsen, skal man kontakte sin lokale region eller kommune.