Adgang til VDX via mobiltelefon

Hvis du ikke har adgang til Skype for Business, Jabber og videokonferenceudstyr eller browser, vil du, hvis møderummet er sat op til det, kunne tilgå et VDX-møderum via telefon (kun lyd). Spørg derfor mødelederen i god tid inden mødet.

Hvis telefonadgang er mulig, skal du:

  • Ringe op til 7872 3285. Her møder du en engelsk stemme, som beder om en møderumskode. Du skal her indtaste en 4-cifret møderumskode og trykke #. Møderumskoden skal du rekvirere fra mødelederen.