Eksempelkode

Overordnet set er der to måder at kalde VDX services på. Forskellen er om man selv ønsker at håndtere sikkerhedsprotokollen eller man vil overlade den del til en proxy service.

Ønsker man selv at håndtere sikkerhedsprotokollen er man selv ansvarlig for at få udstedt et SAML token fra STS’en og veksling af dette til et access token.

Hvis man overlader sikkerhedsprotokollen til en proxy service (WSC) så skal man blot kalde de rene REST snitflader i de forskellige services og WSC servicen sørger så for at få udstedt et token fra STS’en og vekslet dette til et access token.

Kald af service uden WSC proxy

Der findes både et C# og et Java eksempel på dette.

C# OIO-IDWS Eksempel

Et fungerende kode eksempel kan findes: her

Kode eksemplet beskriver login flow og token requests. Eksemplet er lavet i C#.Net

Java OIO-IDWS Eksempel

Et fungerende Java eksempel kan findes på https://github.com/medcomdk/vdx-example-java. I eksemplet er der også dokumentation af hvordan man afprøver eksemplet.

Kald af service med WSC proxy

Der findes et Java eksempel på hvordan man kalder en service via en proxy.

Et fungerende Java eksempel kan findes på https://github.com/medcomdk/vdx-example-java-wsc. I eksemplet er der også dokumentation af hvordan man afprøver eksemplet.