2. Mine møder

Her på siden kan du se en oversigt over alle de møder, som du er mødeleder for.

Listen er sorteret med næstkommende møde øverst.

Ved at klikke på et af de viste møder, kan du se detaljerne for mødet.

Andres møder

Mødeoversigten opdaterer automatisk indholdet hvert 15. sekund.

Når der er aktive deltagere i mødet vil dette vises med et antal af deltagere på mødet.

Møde

Mødestatus

Et møde kan have flere status som vises over mødet.


Status Forklaring
Fejl i oprettelse af mødet Hvis der er opstået en fejl under oprettelse af mødet, vil denne besked fremkomme. Sker dette, skal man kontakte den systemansvarlige.
Mødet er afsluttet Mødet får denne status, når mødet er afsluttet. Dette sker som regel, når sluttiden overskrides. Mødet bliver slettet fra videoserveren, og er ikke længere tilgængeligt.
Mødet er i gang Mødet får denne status, når mødet er blevet oprettet på videoserveren. Når mødet har denne status, er møderummet tilgængeligt via den pågældende møde URI.

Når en status angives af systemet, vil mødet blive låst. Dette angives med et hængelås-ikon til venstre for statusbeskrivelsen. Mødet kan herefter ikke redigeres.

Datoafgrænsning

Som standard viser liste dags dato + 3 mdr. Man har mulighed for at ændre datoen og gå frem eller tilbage i tiden ved at benytte datovælgerne i toppen.

Dato afgrænsning